Kurikan Kokoomuksen valtuutetut

Liisa Ala-Käkelä
Jari Isohella
Minna Leppinen
Anna-Liisa myllymäki
Veli-Matti Penttilä
Mikko Säntti

Kurikan kokoomuksen valtuutetut

Ala-Käkelä Liisa, kauppatieteiden maisteri, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Isohella Jari, yrittäjä, toimitusjohtaja, kokoomuksen ryhmäjohtaja

Leppinen Minna, filosofian maisteri, äidinkielen opettaja, hallituksen jäsen

Myllymäki Anna-Liisa, yrittäjä, eläkeläinen

Penttilä Veli-Matti, maanviljelijä, hallituksen jäsen

Säntti Mikko, yrittäjä, kaptl. evp.